Nieuws

Film: “TEGENSTELLINGEN”.

UITSTEL ivm CORONA ! ! ! ! ! !

De premiëre van de film is uitgesteld. U krijgt allen een nieuwsbrief hierover toegezonden. Eind mei zullen we ons verder beraden op de te nemen vervolgstappen.

De film wordt natuurlijk wel afgemonteerd. En wordt te zijner tijd vertoond.

We hopen op betere tijden.

De laatste opnames zijn gemaakt. er volgen nog wat aanvullende opnames met de drone en nog enkele stemopnames. Ondertussen zijn al 66 van de ruim 80 scenes gemonteerd. weliswaar zijn de laatste loodjes het zwaarst, maar we verwachten toch dat de PREMIERE plaats kan vinden op 6 en 7 juni 2020. In cafe ’t Keerpunt, Spijkerboor. Er volgen in de loop van de tijd nog meer berichten. De leader zal half mei verschijnen plus allerlei verdere info.

Filosofisch Café 22 mrt 20 20

INFO

Café gesloten.

De sluier is weg. We zien de werkelijkheid:

GEEN FILOSOFISCH CAFÉ

Bericht volgt na 6 april 2020. Kaarten blijven geldig.

http://www.dekantelingaaenhunze.nl/zondag-22-maart-20-20/

Thema:

de sluier tussen ons en de werkelijkheid

Filosofisch scepticisme als baken in een tijd van alt- facts en wantrouwen tegenover de  wetenschap ;

Han Thomas Adriaenssen

Programma

Datum: zondag 22 maart 2020

Inloop: v.a. 13:30. Aanvang: 14:00            Einde: ca. 16:00 uur.

Locatie:   In cafe ’t Keerpunt, Oostermoer 1, Spijkerboor.

Vorm: een lezing met gelegenheid tot vragen stellen en discussie achteraf. 

Pauze: ca. 14:50-15:15   15:15-16:00 uur: vragen en discussie. 

Kosten: €7,50 (inclusief koffie en thee): een bijdrage om de kosten te bestrijden. (In het Keerpunt is één kop koffie of thee inbegrepen, overige consumpties voor eigen rekening)

Maximum aantal deelnemers: 40.

Wil je deelnemen op 22 maart, geef je op per mail bij filsofcafe@dekantelingaaenhunze.nl.

Maak €7,50 per persoon over op rekeningnummer NL78RABO 0161862454 t.n.v. M.J.E.P. Hendriks-Muns Nieuw Annerveen o.v.v. bijdrage Filosofisch Café 22 maart 2020. 

Namens de werkgroep Filosofisch Café (Agnes Voogt, Anna Frijns-Helmer, Geert Langius, Gerdie Kienhorst, Hans van der Horst, Heribert Delicaat, Margje Hendriks-Muns)

Film TEGENSTELLINGEN

We gaan filmen met de kinderen van de basisschool.

Februari 20 20 beginnen de eerste opnamen die we maken met de kinderen van de school in Eexterveen. Het hek is van de dam!!!!!!!!!!!!!!!!!

November opnames

TEGENSTELLINGEN – Voorproefjes

Opnames voor het groene scherm

De opstelling:

Na de montage:

Trailer van 9 september 2019

Filosofisch Café 10 nov 2019


Bericht van de werkgroep FILCAF

De werkgroep Filosofisch Café verwelkomt op zondag 10 november a.s. de filosoof Edward van der Tuuk.(info)

Hij zal een lezing houden met als thema Perspectieven op geluk.

De vorm van het filosofisch café is een lezing van 45-60 minuten, waarna er gelegenheid is tot het stellen van vragen en/of het voeren van een discussie.


Programma

 • Inloop: v.a. 13:30 met koffie en thee.
 • Tijdstip: 14:00 – ca. 16:00 uur.
 • Locatie: Atelier De Kunststee, Hunzeweg 42, Nieuw-Annerveen
 • Vorm: een lezing met gelegenheid tot vragen stellen en discussie achteraf.
  • Pauze: ca. 14:45-15:15 met koffie en thee.
  • V.a. 15:15-16:00 uur: vragen en discussie.
 • Kosten: €7,50 (inclusief koffie en thee): een bijdrage om de kosten te bestrijden.
 • Maximum aantal deelnemers: 40.

Deelnemen?

 • Wil je komen op 10 november, geef je dan op per mail bij filsofcafe@dekantelingaaenhunze.nl.
 • Maak € 7,50 per persoon over op rekeningnummer NL78RABO 0161862454 t.n.v. M.J.E.P. Hendriks-Muns Nieuw Annerveen o.v.v. bijdrage Filosofisch Café 10 november 2019.
 • Wacht niet te lang! Vol=vol.

Meer info

Zie verder op http://www.dekantelingaaenhunze.nl/zondag-10-nov-2019/

Organisatie

Het Filosofisch Café Nieuw Annerveen wordt georganiseerd door een werkgroep die opereert onder de vleugels van de Stichting De Kanteling Aa en Hunze. De werkgroep bestaat uit: Agnes Voogt, Anna Frijns-Helmer, Hans van der Horst, Geert Langius, Gerdie Kienhorst, Heribert Delicaat en Margje Hendriks-Muns.TEGENSTELLINGEN

Bijpraten

Even bijpraten over de vorderingen van onze film Tegenstellingen. Door allerlei oorzaken, is de einddatum mei 2019 niet haalbaar gebleken. Het blijft heel lastig om alle mensen, nodig voor de opname van een scène op hetzelfde tijdstip bij elkaar te krijgen. De eerste vertoning is daarom, voorlopig, doorgeschoven naar mei 2020.

Voortgang

Van de 80 scènes zijn er inmiddels 60 opgenomen. Een groot deel daarvan is ook al gemonteerd. Enkele scènes moeten nog worden aangevuld; bij de montage kan blijken dat het verhaal nog niet volledig verteld is. Sommige aanvullingen worden nog opgenomen voor het ‘green screen’.

Twee extra trajecten

En naast de geplande 20 scènes die nog moeten, zorgen twee extra projecten voor nog minimaal 20 extra scènes. Een project met jongeren in samenwerking met de OBS De Kameleon in Eexterveen, en een in samenwerking met een medewerker van Radio Aa en Hunze.

Planning korte termijn

Na de vakanties zetten we op deze website een langetermijnplanning van alle nog te schieten scènes.

Geweldige inzet, goede sfeer

Tuurlijk wordt er hard en serieus gewerkt. De acteurs krijgen de scène-teksten toegestuurd en  bereiden zich goed voor. Tijdens de opnames doet iedereen zijn best om de scène zo goed mogelijk uit te werken voor het mooiste beeld. Soms moeten shots ‘eindeloos’ worden herhaald. Dat leidt wel eens tot ongeduld, maar het is nog niet voorgekomen dat een acteur het opgaf en het verder wel best vond. Hulde!

Vrijwilligers

Ja, en dan is er een groep van zes productieleiders die de opnamedagen voorbereiden: (acteurs verzamelen; camera-, licht-, drône en geluidsmensen uitnodigen; passende locaties regelen; toestemming van omwonenden vragen, en ga zo maar door). Zonder hun hulp zou de organisatie niet rond komen. Een pluim en een hartelijk dank van de kant van de regie en cameravoering!

Tegenstellingen in stills

Een impressie van de opnames hieronder. Het zijn stills *) uit de opnames. o.a. bij Dorpshuis De Kiep in Eexterveenschekanaal, het bureau van politie in Gieten, café ’t Keerpunt in Spijkerboor en op enkele privé-adressen van betrokkenen die huis en haard ter beschikking wilden stellen voor opnames. *) stilstaande beelden van de filmopnames.

Uitnodiging opname caféscène

September ! Maandagavond 9 september a.s. nemen we een scène op in café ’t Keerpunt in Spijkerboor. Alle betrokkenen bij de film (donateur, sponsor, acteur of vrijwilliger) maar ook andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om die avond aanwezig te zijn. Dit is dé kans om te zien hoe het opnemen van een scene verloopt. Voor deze scène hebben we echter ook een goed gevulde gelagkamer nodig. We vinden het dus niet alleen leuk om u te kunnen aanbieden om erbij te zijn, maar voor de kwaliteit van onze opname is het ook prachtig als u komt. (Als u niet in beeld wilt komen  houden we daar rekening mee.) U wordt die avond bijgepraat over het verloop van het project. Er worden filmische voorproefjes getoond van de opnames tot dan toe.

Financiële update

Van de gemeente Aa en Hunze en van het Oranjefonds hebben we subsidies ontvangen. Samen met de ontvangen sponsor- en donateursgelden is dit voldoende om het project tot een goed einde te brengen.

Voor een spectaculaire première zullen we echter nog wat middelen moeten vinden!

Deze nieuwsbrief is een onregelmatig verschijnend communicatiemiddel rond de film Tegenstellingen. Ten behoeve van cast, crew, donateurs en belangstellenden. Onder auspiciën van de Stichting de Kanteling Aa en Hunze. Suggesties en opmerkingen welkom. Klik op Reageer! in het navigatiemenu.

Hieronder een bloemlezing uit eerdere opnames

Gregor en Annamique residentie

8 december

En wat er allemaal mis ging tijdens het filmen op de boerderij. Waar ook een wilde stier zeer aanwezig was.

REGIZEUR gepakt

klik op de link

Scroll naar beneden  

De foto’s van  scene 36. op 3 november in Gieten bij Abbas Jumbo.

Marius snaait een sixpack mee.

Jantina heeft het bier weer teruggelegd en Marius is woest.

De foto’s van 36b.     Huize Daniels in Nieuw Annerveen.

Na de kortsluiting haast Marius zich naar huis . . . . .

. . . . .  en ontkent alle beschuldigingen van zijn vrouw.

Uiteindelijk belooft hij haar gouden bergen.

OPNAMES

1 september 2018. Met in de (hoofd)rollen: Gregor, Annamique, Idrisha, een baby en Marius. We hebben de drone ingezet! Plaatjes? Plaatjes!
schaft
woonkamer Gregor & Annamique

eindeloos wachten

‘Gregor’ [Heribert] wordt ouder gemaakt.

Ystvan en Merijn: camera
Arie en Jan: dronepiloten
De eigenaar van de “asobak”
dolle pret
cast en crew
naar de schuur
Merijn, de jongste cineast (9 jaar)

PRODUKTIELEIDING

foto; Frans W de Jong

Tot onze verbazing en geluk zijn er een aantal mensen bereid gevonden om de draaidagen te helpen organiseren. Je weet wel: uitzoeken wie wanneer moet spelen, en wat daarbij nog verder nodig is. Hieronder het stel:

Van links naar rechts: Margje Hendriks-Muns – Elly Kastermans – Hans vd Horst – Wilma Harms – Johannes Cloo – Anemieke Vens en – Jolanda Klip.