3 juni 2018

Uitnodiging Filosoferen in het Veen zondag 3 juni 2018

mailadres: filsofcafe@dekantelingaaenhunze.nl

De organiserende werkgroep is blij dat het voor het Filosofisch Café van zondag 3 juni a.s. ‘beroepsfilosoof’ Ronald Hünneman gestrikt heeft. Hij geeft een inleiding en leidt de discussie. Hij vindt filosofie heel belangrijk voor iedereen en tevens om die boodschap uit te dragen.

Thema: Heerlijk hedonisme

Met het thema hedonisme sluiten we aan bij een onderwerp waarmee onze spreker zich intensief bezighoudt, waarover hij kortgeleden heeft gepubliceerd en dat hij zelf ook belichaamt: hij is zelf hedonist. Het hedonisme wortelt als filosofische stroming die het genot in een menselijk leven centraal stelt, in de klassieke oudheid (Epicurus) en heeft zeker in de christelijke en calvinistische cultuur, een negatieve bijklank. Bij genotzoekers denken we niet meteen aan iets hoogstaands. Hoe je daar ook veel genuanceerder naar kunt kijken, wordt duidelijk in de inleiding van ons filosofisch café.

In ‘Thema juni 2018’ (klik)  een nadere introductie op het thema.

In de kolom rechts vindt u informatie over deze interessante spreker, met verdere verwijzingen naar zijn activiteiten en publicaties (columns, blogs, video’s, sites) op internet.

 Programma

  • Na de inleiding over Heerlijk hedonisme splitsen we zoals gebruikelijk de groep op en discussiëren we over een aantal stellingen.
  • We koppelen terug in een plenaire afsluitende dialoog geleid door onze spreker.
  • Bij de inloop vanaf 13:30 staan koffie en thee klaar.

Kom ook! Het aantal plaatsen is beperkt.

Essay Aphroditisch Hedonisme verkrijgbaar

Ronald Hünneman schreef een kort essay over het genuanceerd hedonisme dat op onze bijeenkomst centraal staat. Het is de neerslag van de lessen en lezingen die de auteur gaf op de universiteiten van Rotterdam en Groningen, in filosofiecafés en op cursussen. Een eerdere versie van de tekst is verrijkt met reacties op de meest voorkomende vragen en bezwaren die tijdens die lessen en lezingen naar voren kwamen. Na afloop van de bijeenkomst is de publicatie te koop voor €9,95. Dat bespaart verzendkosten!

Locatie: Atelier De Kunststee, Hunzeweg 42, Nieuw-Annerveen

Kosten: €7,50 (inclusief koffie en thee), een bijdrage om de kosten te dekken.

Tijdstip: inloop 13:30, aanvang 14:00. Afloop ca. 16:00 uur.

Maximaal aantal deelnemers: 30.

Deelnemen?

Wil je deelnemen op 3 juni, geef je dan op per mail bij:  filsofcafe@dekantelingaaenhunze.nl

  • Maak € 7,50 per persoon over op rekeningnummer NL78RABO 0161862454 t.n.v. M.J.E.P. Hendriks-Muns Nieuw Annerveen o.v.v. Filosofisch Café juni 2018.

 

Hartelijke groet,

Mede namens Ronald Hünneman,

het comité Filosofisch Café

Agnes Voogt – Anna Frijns-Helmer – Frans de Jong – Geert Langius – Gerdie Kienhorst – Heribert Delicaat – Margje Hendriks-Muns