A U D I T I E

1 maart AUDITIE

donderdagavond

We zijn begonnen !

Een jaar voorbereiding en dan is nu (bijna) alles klaar! Scénes, verhaallijnen, scénario en dergelijke zijn geschreven.

Nu moeten we daar de acteurs en actrices bij vinden.