Crowdfunding

displayKeerpunt_web

De eerste film is in september 2015 afgerond. De tweede film in september 2022. Om die films te kunnen maken vraagt de Stichting subsidies aan. – zie de pagina SPONSORING . Ook proberen we via ‘crowdfunding’– een beroep doen op kleinere bijdragen van veel mensen en partijen – de nodige financiële middelen bij elkaar te krijgen.

Wie kan meedoen?
Medewerkenden aan de projecten en hun familieleden kunnen doneren, maar ook bewoners van het gebied, particulieren en bedrijven. Iedereen die sympathiek staat ten opzichte van de doelstelling van de stichting. (versterking van de cohesie binnen de dorpsgemeenschappen) kan financieel steunen.

Hoe werkt het?
Deelnemen kan al met een bijdrage vanaf € 10.= op rekeningnummer NL 82 RABO 0315 9256 39 ten name van De Kanteling. O.v.v. naam, adres en e-mailadres, zodat we onze donateurs kunnen bereiken.
Voor de minimumbijdrage van 10 euro ontvang je na de première de dvd van de film gratis. Bij hogere bedragen gelden extra voordelen, zoals een nog uit te werken ‘VIP’-behandeling of een dagje kijkje achter de schermen of meelopen met de producer. Bedrijven die willen doneren of in natura willen bijdragen, kunnen contact opnemen met
secretariaat@dekantelingaaenhunze.nl.