FilCaf 4-11-18

De organiserende Werkgroep Filosofisch Café heeft voor het Filosofisch Café van zondag 4 november a.s. Andries Visser bereid gevonden een inleiding te houden vanuit zijn jarenlange fascinatie voor het werk van Søren Kierkegaard. Hij studeerde wiskunde, filosofie en theologie en samen met zijn vrouw Lineke Buijs heeft hij zich verdiept in het Deens, en in het bijzonder het Deens van de 19e eeuw. Inmiddels hebben zij meer dan tien boeken van Kierkegaard vertaald. Zeer recent verscheen onder andere een nieuwe vertaling van Het begrip angst (1844), met daarbij een leesgids.

Thema: Angst en vertrouwen

De middag staat in het teken van het thema Angst en Vertrouwen, vanuit Kierkegaards begrip van angst. Met dit boek was hij zijn tijd ver vooruit. Pas in 1926 zag er een vergelijkbaar diepgaand en psychologisch boek het licht (van de bekende psychiater Sigmund Freud). In zijn boek schetst Kierkegaard onder andere het verband tussen angst en kwaad, en vraagt hij zich af hoe een mens de angst beheersbaar kan krijgen.

Angst is als thema aan de orde van de dag. Denk maar aan de enorme angst voor risico’s en de daaruit voortvloeiende veiligheidsmanie die onze tijd kenmerkt. Via consciëntieus opgestelde  protocollen denkt men zich in te kunnen dekken tegen allerlei noodlottigs. En juist ook het persoonlijke leven van mensen is van angst vervuld, onontkoombaar volgens Kierkegaard, want het heeft met onze menselijke ‘structuur’ te maken. Maar hoe ga je ermee om? En wat betekent in dat verband ‘vertrouwen’?

In de bijlage wat meer informatie over Kierkegaards begrip van angst. Voor meer informatie over het werk van Andries Visser en Lineke Buijs zie www.kierkegaardvandaag.nl. Zij organiseren sinds 1998 studie- en gesprekskringen rond het werk van Kierkegaard die altijd druk worden bezocht.

 Programma

 • Na de inleiding door Andries Visser van ongeveer een half uur splitsen we zoals gebruikelijk de groep op (koffie of thee meenemen) en discussiëren we over een aantal stellingen., maximaal 20 minuten.
 • We koppelen terug in een plenaire afsluitende dialoog geleid door onze spreker.

Het is de bedoeling dat er interactie ontstaat tussen de inleider en de groepsleden met en onder elkaar. Kierkegaard werd niet voor niets de Socrates van Kopenhagen genoemd.

 • Bij de inloop vanaf 13:30 staat koffie en thee klaar
 • Locatie: Atelier De Kunststee, Hunzeweg 42, Nieuw-Annerveen

  Kosten: €7,50 (inclusief koffie en thee), een bijdrage om de kosten te bestrijden.

  Tijdstip: inloop 13:30, aanvang 14:00. Afloop ca. 16:00 uur.

  Maximaal aantal deelnemers: 25.

  Deelnemen?

  • Wil je deelnemen op 4 november, geef je dan op per mail bij hendriks-muns@ziggo.nl
  • Maak € 7,50 per persoon over op rekeningnummer NL78RABO 0161862454 t.n.v. M.J.E.P. Hendriks-Muns Nieuw Annerveen o.v.v. bijdrage Filosofisch Café 4 november 2018.

  Hartelijke groet,

  Mede namens Andries Visser,

  het comité Filosofisch Café

  Agnes Voogt, Anna Frijns-Helmer, Hans van der Horst, Geert Langius, Gerdie Kienhorst, Heribert Delicaat,

  Margje Hendriks-Muns