Filosofisch Café 10 maart 2019

Een mooie kans om in het vogelvluchtperspectief van de big history, de kern van de interessante discussies rondom de boeken van Harari in te duiken! Mis het niet!

De werkgroep verwelkomt filosoof
Arend Klaas Jagersma
in het Filosofisch Café van zondag 10 maart a.s. Hij zal een lezing houden over het werk van Yuval Noah Harari. Deze Israëlische historicus, filosoof en futurist heeft zich sinds 2011 toegelegd op ‘big history’. Zijn studie van overkoepelende verbanden en pa-tronen in de ontwikkeling van de mensheid heeft twee bestsellers opgeleverd: Sapiens en Homo deus. In het vogelvluchtperspectief van big history kunnen we volgens Harari de bepalende factoren van de menselijke geschiedenis aan het werk zien en zo inzicht krijgen in hoe we geworden zijn wie we tegenwoordig zijn, en ook in hoe we kunnen anticiperen op waarschijnlijke toekomst-scenario’s.

De boeken

In Sapiens schetst Harari de spectaculair succesvolle ontplooiing van de homo sapiens. Onze soort heeft zich via een cognitieve, agra-rische en tenslotte wetenschappelijke revolutie bevrijd uit zijn voor-malige positie in de voedselketen en ontwikkeld tot onbetwiste heerser over de wereld, die grote problemen zoals honger en ziekte voor een goed deel en in elk geval voor een deel van de exemplaren van de soort heeft weten op te lossen. In Homo Deus werpt Harari een blik vooruit door de lijnen van verworvenheden van de weten-schappelijke revolutie en de mogelijkheden van moderne techno-logie door trekken.

Meer info over Harari

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/30/tussen-berusting-en-maakbaarheid-a1614748

https://www.ynharari.com/

https://www.ynharari.com/yuval-noah-harari-gives-the-penguin-annual-lecture-in-india/

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/na-god-komt-ook-het-einde-van-de-mensheid-in-zicht~b5fdf790/

https://www.volkskrant.nl/mensen/digitale-dictaturen-een-grote-nutteloze-klasse-biologisch-verbeterde-rijken-dit-kan-er-gebeuren-volgens-yuval-noah-harari~b6523012/

https://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_what_explains_the_rise_of_humans?language=nl

NB: de krantenartikelen zijn mogelijk (voor niet-abonnees) niet toegankelijk.

Vragen die opgeworpen worden

Arend Klaas zal kritische aandacht besteden aan de niet onomstre-den analyses van de geschiedenis en de toekomst van de mens die Harari in beide boeken naar voren brengt en aan de vragen die ze opwerpen.

Wordt de mens met behulp van (bio)techniek, de verdere digitalise-ring en de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) die om zich heen grijpen een soort god, een transhumane supermens die de grenzen van de eigen soort verlegt en gaat sleutelen om een nieuwe mensensoort te creëren? En wat zouden de gevolgen van die toe-nemende afhankelijkheid van technologie voor onze gezondheid en onze economie? Willen we die een halt toe roepen? Kunnen we dat nog? En wat zijn de ethische consequenties als we verder door-denderen in de sneltrein van technologische mogelijkheden? Wat doet het met onze doelen, de inrichting van onze samenlevingen, ons menszijn? Kunnen (en willen) we de dood zo ver op afstand houden, dat het universele perspectief van de eindigheid van ons bestaan als individu fundamenteel verandert?

Hartelijke groet,

het comité Filosofisch Café

Agnes Voogt, Anna Frijns-Helmer, Hans van der Horst, Geert Langius, Gerdie Kienhorst, Heribert Delicaat, Margje Hendriks-Muns