G R E N Z E N

Het thema voor het Filosofisch Café was grenzen.

Daarover is grenzenloos veel te zeggen.

. . . . . . . . FEBRUARI 2018 . . . . . . . . . . . . 

Het comité heeft Jacqueline Engbers bereid gevonden om de middag in te leiden en te begeleiden. Zij heeft vanuit haar werk als communicatieadviseur en woordvoerder bij het CentraalOrgaan opvang asielzoekers (COA) op verschillende manieren met het thema te maken. Mensen verleggen hun grenzen uit vrees voor vervolging, omdat hun overtuigingen niet stroken met die van de machthebbers. Of ze vertrekken, omdat ze, over hun grenzen en die van hun moederland heen, elders kansen zien voor een beter leven, voor zichzelf en hun kinderen.

Na een inleiding zullen we onder begeleiding van Jacqueline in kleinere groepen nader de belangrijkste vraagstukken gaan verkennen rond het thema grenzen in relatie tot migratie:

  • Wat betekenen grenzen op wereldniveau? Zou de mensheid beter af zijn als er geen grenzen bestonden? Is samenleven zonder grenzen mogelijk?

  • Zijn de criteria voor legitieme grensoverschrijdingen die we ooit vastgelegd hebben, zoals in het Verdrag van Génève, nog houdbaar?

 

 

  • Welke grenzen erkennen we, als het gaat om het opnamevermogen van de gemeenschap? Waar ligt voor jou zelf de grens?

Genoeg vragen om een Filosofisch Café mee te vullen en onze grenzen af te tasten.