JuryLeed

Zaterdag 12 september 2015  PREMIERE

thumb__DSC0209_1024

vlnr:

Bert Naarding, Dirk Strijker, Heribert Delicaat en Piet van Gogh

12GoudTurfjes

13 gouden turfjes lagen te wachten op de winnaars.

Hieronder het volledige juryrapport:

Film ‘De Kantelingen’ 2015

De film is onder geheimhouding bekeken begin september 2015 door ieder van leden van de jury afzonderlijk alsook meermaals tezamen.

De jury

De jury bestaat uit mensen die de film vanuit verschillende achtergronden hebben beoordeeld en met hun eigen blik en ervaring konden kijken:

–       de heer Dirk Strijker, toneelspeler bij de spelersgroepen van Eexterzandvoort en van de Etstoel Anloo, woonachtig in Eexterzandvoort, en als hoogleraar Plattelandsontwikkeling verbonden aan de RUG.

–       de heer Piet van Gogh, toneelspeler en acteur, bekend zigeuner bij de Etstoel, en betrokken bij verschillende voorstellingen van de Peergroup, woonachtig in Annen;

–       de heer Bert Naarding, voormalig gastheer en directeur van Theater De Kolk in Assen.

–       Heribert Delicaat, toneelspeler bij de spelersgroep van de Etstoel Anloo, bestuurslid van de Peergroup. In het dagelijks leven notaris in Gieten/Aa en Hunze. En al zodanig betrokken bij alle facetten waarin het bij deze film gaat: geboorte, leven, huwelijk, scheiding, nalaten en dood.

Juryrapport

Sociale samenhang kan op vele manieren worden bereikt, van gratis bier in ’t Keerpunt tot het samen opzetten van een speelveld voor de kinderen. Samen een film maken is technisch gezien zeker niet de gemakkelijkste aanpak. En dan niet een documentaire met mooie Spijkerboorse plekken, of een overzicht van de dorpsgeschiedenis, maar een speelfilm. Het moet razend moeilijk zijn om een goede dorpsfilm te maken. De daarin verpakte opdracht is immers het versterken van de onderlinge contacten in het dorp. Daar is zo’n gezamenlijk project voor. Daarom moet gebruik worden gemaakt van de lokale mensen/inwoners die het leuk vinden om daaraan mee te doen, van het landschap en de gebouwen in de omgeving en van de daarin aanwezige decors. Daarom moet gebruik worden gemaakt van de aanwezige talenten.

We vinden het resultaat van deze dorpsfilm een indrukwekkende vorm van samenwerking en saamhorigheid. Het zal de onderlinge band binnen het dorp zeker verstevigen.

We vinden dat thema en streeksfeer goed is getroffen. De plekken waar de scenes zich afspelen zijn goed gebruikt en voor de bewoners zeker herkenbaar. De belichting en cameravoering verdienen een compliment. Buitenstaanders zullen worden verleid om toch eens een kijkje in dit gebied te nemen.

Een paar van de stilistische vondsten sprongen er uit.

–       Het mooie gebruik van de gedicht en muziek rondom de geboorte van Jacob spreekt aan.

Het gebruik van de muziek om de sfeer en spanning weer te geven, werkt versterkend. Als voorbeeld halen we aan het bonkende hartje van de jonge Jacob.

–       De wijnvlek op het gezicht van Jacob viel op en zorgde voor een steeds herkenbare Jacob.

–       Het symbolisch kantelen van de aarde door de aardappelploeg en de teleurstelling van het vallen van de ‘vis in het water’ vielen op.

De jury heeft grote bewondering voor de vele inwoners die op een plezierige en eerlijke manier hebben geprobeerd om vorm en gestalte aan hun rol te geven en daaraan gestalte te geven.

Waardering geldt tenslotte voor allen die op hun wijze medewerking verleenden aan de totstandkoming van deze dorpsfilm.

We vinden dat het resultaat van deze dorpsfilm er mag er zijn. Maar het echte resultaat is natuurlijk, zoals gezegd, heel iets anders: samenwerking en sociale samenhang in Spijkerboor en omgeving. Daar was het voor bedoeld, en naar de jury heeft waar kunnen nemen: we zijn onder de indruk, het is gelukt!

Spijkerboor/Gieten, 11 september 2015

Opdracht aan de jury

Onderscheid (steeds twee )

 1. spelers: jongens, meisjes;
 2. spelers: mannen, vrouwen
 3. figuranten: mannen, vrouwen.

Er is een vrije gouden törf.

Er zijn alzo dertien gouden törven uit te reiken.

Semi-professionals

De jury merkt op dat de semi-professionals niet in de beoordeling zijn betrokken. Denk hierbij aan de oud-huisarts, de ambtenaar van de burgerlijke stand, ambulancebroeders en politie, de advocaat en de waard.

De prestatie van ieder van hen is door de jury zeer gewaardeerd, net zo als van alle andere deelnemers, maar zou wel buitengewoon moeten zijn om voor een gouden törf in aanmerking te komen.

De gouden törven gaan naar:

 1. Jongen: ongeveer 20-jarige Jacob (Thijs Meursing)

– De jury waardeerde de acteerprestatie: zichtbaar terughoudend in het bijzonder in de scene waarin hij de ladder weghaalde. Met weinig tekst een goed spel, waarbij de schuchtere lichaamstaal sprekend is

 1. Jongen: Wietse (Wietse Esschendal)

– Wietse weet op een bijzonder naturelle manier de spanning te handhaven. De ringen zouden ook vergeten kunnen zijn; de clou bleef echt verrassend!

 1. Meisje: moeder met de vlechtjes (Liesa Kluiving)

-De jury genoot van het ingetogen spel met de prachtig –toch zichtbare- weggestopte emoties.

 1. Meisje: bruidje. (Renate de Vries)

-De bruid, degene met wie Jacob graag had willen trouwen, straalt zoals een bruid bij haar éérste huwelijk hoort te stralen. Fantastisch in beeld gebracht.

 1. man: volwassen Jacob (Jacob Hovingh)

– Jacob Hovingh blijft overeind om in deze grote rol de veenkoloniale somberheid op overtuigende wijze uit te stralen. Hij neemt pauze en rust en werd niet zenuwachtig van een paar seconden stilte.

 1. man: moordenaar van Jacob (Tonnie Spreen)

– Het typische veenkoloniale accent van de moordenaar, gekoppeld aan de tekst is mooi om te horen.

– ‘Ja, nou vooruit dan maar, het is niet anders’

Dat de moordenaar de hoed af neemt voor de overledene heeft de waardering van de jury en was opmerkelijk: het markeert de laatste scene.

 1. vrouw: buurvrouw (Conchita Boots)

– Deze roddeltante is goed neergezet als zo’n buurvrouw die je niemand gunt.

 1. vrouw: non (Jaqueline Engbers)

– De non is goed gecast. We twijfelen er niet aan dat deze vrouw in het werkelijke leven ook non is. De Brabantse humor levert een leuke tegenstelling op ten opzichte van de regionale humor hier.

Je hebt als zo’n pastoor maar om te gaan met zo’n eerwaarde non

 1. figurant man: de hele jonge Jacob (Jarno Koops)

– De wijze waarop de hele jonge Jacob zijn tekst vasthoudt is bewonderenswaardig. Hij hoefde het niet op te lezen of uit zijn hoofd te leren. Vol overtuiging meldt hij: ‘he, een paard’.

Loepzuiver, naturel en perfect getimed. Een aanstormend talent.

 1. figurante vrouw: Meisje achterin bij bruiloft. (Marloes Roelofs)

– We hebben genoten van de wijze waarop het meisje de boze Jacob aankijkt bij binnenkomst en vertrek. Met open mond is ze verbaasd over de verstoring van het prille geluk van het bruidspaar.

 1. figurante vrouw: vrouw die aan tafel meepraat (Kim Kamphuis)

– De vrouw die aan tafel meepraat met de mannen doet dat op overtuigende wijze.

 1. figurant: man: Jongen die de klas uit moet (Julian Lieffering)

– we vonden hem rolvast. Met mooie taal zonder veel tekst drukte hij de emoties van Jacob zichtbaar uit.

 1. extra törf: (Cees Siegers en de waard)

– Deze dorpsfilm is gemaakt om de schare bijeen te brengen. Dit is een herderlijke taak. De pastoor krijgt daarom als blijk van waardering voor alle figuranten ook een gouden törf. Maar omdat veel religieuze zaken in het café besproken worden, dient de pastoor er wel voor te zorgen dat de gouden törf zichtbaar is en blijft voor de schare in zijn gemeente. In Spijkerboor is daarvoor de beste plek op de toog achter Willem de waard.

image003

Er is een DVD van de film gemaakt. [à €7,50]                                                 en                                                                                                                                                er is een stripverhaal van de film. [à €7,50]                                                    te koop via het secretariaat@dekantelingaaenhunze.nl                           of                                                                                       fwm@ziggo.nl

Er wordt een making-of-boek vervaardigd.