Zondag 15 oktober

De organiserende werkgroep heeft voor het filosofisch café van zondag 15 oktober a.s. een bijzondere spreker en discussieleider bereid gevonden zijn medewerking te verlenen. Gezagvoerder en militair adviseur Gouke Hylkema belooft voor een interessante middag te gaan zorgen die draait om de relaties tussen persoonlijkheidskenmerken en onze attitude ten aanzien van veiligheid.

Gouke heeft over dit onderwerp meer specifiek betreffende veiligheidsmanagement een masterthesis voor zijn studie bedrijfskunde geschreven.

Aan dit onderwerp zitten aspecten die filosofisch kunnen worden verkend, zoals mensbeeld, ethiek, verantwoordelijkheid en de concepten die we individueel, op sociaal-maatschappelijk vlak of in het kader van onze houding als burger tegenover de overheid hanteren als het gaat om het nemen (of verdragen) van risico’s.

Dat is ons programma voor de bijeenkomst van 15 oktober, waarbij we na een inleiding, in kleinere groepjes verder van gedachten wisselen over de aspecten waarop we het liefst willen inzoomen. Afronding volgt door vanuit de groepjes weer plenair terug te koppelen.

Locatie: Atelier De Kunststee, Hunzeweg 42, Nieuw-Annerveen

Kosten: €7,50 (incl. koffie en thee); een bijdrage in de kosten.

Tijdstip: inloop 13:30, aanvang 14:00. Afloop ca. 16:00 uur.

Maximaal aantal deelnemers: 30.