Film “Kantelingen”

Filmproject Kantelingen

Het idee voor een film ontstond naar aanleiding van de vele verhalen, die in het dorpscafé ’t Keerpunt werden verteld. Over vroeger en alles wat daarbij een rol speelt. Sommige verhalen waren zo interessant, dat je er, volgens de aanwezigen, wel een film van kon maken. Waarom doen we dat dan niet, was de gedachte.

In veel levens vinden ongemerkt veranderingen plaats die je pas achteraf kunt duiden. De verhalen gingen vaak over die keerpunten in het leven. Het idee werd geboren om een (speel)film te maken waarin die ‘kantelingen’ eruit gelicht werden en waaraan alle dorpelingen mee zouden kunnen doen. Het idee wordt enthousiast ontvangen, activiteiten opgestart en de film komt werkende-weg over een langere periode tot stand.

Achtergrond

Dorpsgemeenschappen leven vaak wat traditioneler en kennen relatief weinig verandering. Van dag tot dag is er niets te zien, maar na een langere periode blijkt er ‘ineens’ veel veranderd te zijn.

In het project Kantelingen wordt geprobeerd via een speelfilm iets van die veranderingen, maar ook van de continuïteit vast te leggen. Niet uit nostalgie, maar als motiverend zelfbeeld dat weer tot handelen en meedoen aanzet. Gedragen en gevoed door een levende gemeenschap met een eigen sociaal-culturele geschiedenis.

Gedichten


In de filosofische verhaallijn over kantelingen in het  leven wordt gebruikgemaakt van gedichten van plaatselijke dichters. Het drama van het speelfilmverhaal wordt in de dorpse omgeving geplaatst. Het filmproject wordt gedragen door zo’n 125 dorpsbewoners, die zich belangeloos ermee verbonden hebben. Het project is lokaal van opbouw en uitvoering en dat proces draagt de film. Het thema is die onrustige onderstroom die ervoor zorgt dat sommige mensen zich onveilig voelen bij wat verandert, en anderen juist niet kunnen wachten tot het  eindelijk gebeurt.