KANTELINGSKEERPUNT

Foto- en poëzieboek

Op zondagmiddag 16 decvond de presentatie plaats van een, in eigen beheer geproduceerd, boek met foto’s en poëzie:

‘KANTELINGSKEERPUNT’

tegenstellingen in woord en beeld’.

 

De initiatiefnemers zijn de lokale dichters Hans van der Horst en Willem Hendriks-Muns en fotografen Henny Leijtens en Kars Kuiper. Er werden gedichten gemaakt bij bestaande foto’s en andersom: gedichten en foto’s werden vanuit het thema ‘tegenstellingen’ aan elkaar gekoppeld. Verreweg de meeste foto’s zijn in de directe omgeving van Spijkerboor gemaakt. Lukas Koops schreef een voorwoord, Gerdie Kienhorst tekende samen met Henny Leijtens voor ontwerp en lay-out.

Een verrassend boek vol foto’s en gedichten!

Het boek is te koop voor € 17,50.

Te bestellen door een email te sturen naar secretariaat@dekantelingaaenhunze.nl met vermelding van het gewenste aantal, vermelding van afhalen of opsturen en het adres waar het boek naartoe moet worden gestuurd. Bij opsturen komen er portokosten bij (€ 3,80).

Afhalen kan op Spijkerboorsdijk 10, 9468 TB Annen.

Het bedrag overmaken op: NL 82 RABO 0315 9256 39 t.n.v. Stichting De Kanteling Aa en Hunze.