Terugblik

De documenten behorend bij het eerste filosofisch café

Spreker Frits Achterberg blikt terug op wat er in dit eerste filosofisch café rondom politiek, democratie en vertrouwen aan de orde is gekomen. Het oefenen tijdens de bijeenkomst in met elkaar een gesprek aangaan liet op zich al goed zien, waar de moeilijkheden (kunnen) ontstaan. Terugblik filosofisch café

De diapresentatie die Frits in zijn betoog en dialoog met de groep heeft gebruikt. Vertrouwen en Politiek def 1

Toelichting (key-notes) van de spreker. Aantekeningen bij de diapresentatie

Vertrouwen: een anecdote annex persoonlijke ervaring. De badkamer

 

Filosoferen in het Veen

aan de Hunze