Thema juni 2018

Thema Heerlijk hedonisme

Met het thema hedonisme sluiten we aan bij een onderwerp waarmee onze spreker zich intensief mee bezighoudt, waarover hij kortgeleden heeft gepubliceerd en dat hij zelf ook belichaamt: hij noemt zichzelf hedonist. Het hedonisme wortelt als filosofische stroming in de klassieke oudheid (Epicurus) en heeft zeker in de christelijke en calvinistische cultuur, een negatieve bijklank. Bij genotzoekers denken we niet meteen aan iets hoogstaands.

Hoe je daar ook veel genuanceerder naar kunt kijken, wordt duidelijk in de inleiding van ons filosofisch cafe.

Ronald Hünneman: ‘Wat wij hedonisten gemeenschappelijk hebben is dat we denken dat een mensenleven geen zin krijgt door een goddelijke verordening of door abstracte principes. Wij vinden dat het in het leven draait om genot. Daarom hebben we een filosofische afkeer van ethische opvattingen waarin genot wordt gezien als iets laags dat beter vervangen kan worden door begrippen zoals ‘geluk’, een ‘betekenisvol leven’ of het ‘goede’.

Maar hiermee is niet alles gezegd, en zijn nog lang niet alle vragen beantwoord. Dat komt onder meer doordat van hedonisme nogal eens een karikatuur wordt gemaakt, en ‘hedonisme’ tot schimpwoord wordt. Hedonisten worden in de media nogal eens afgeschilderd als mensen die zonder hun verstand te gebruiken zoveel mogelijk van alles pakken wat ze lekker vinden: drank, voedsel, opwinding, seks… Zo beschreef de journalist wijlen H.J.A. Hofland hedonisme simpelweg als: “Hier! Nu! Veel! En lekker!” Daarmee verdwijnt het onderscheid tussen mensen die gedachteloos pakken wat ze pakken kunnen, en hedonisten die op een doordachte wijze genot in mensenlevens centraal stellen.

Tijdens ons filosofisch café wordt duidelijk dat hedonisme noch gedachteloos, noch domweg mateloos is. Tegelijkertijd zullen woorden als ‘duurzaamheid’, ‘geluk’ en ‘het goede leven’ in een ander licht verschijnen.

Essay Aphroditisch Hedonisme verkrijgbaar

Ronald schreef een kort essay (28 pagina’s) over dit genuanceerde hedonisme, dat afwijkt van wat in de hedendaagse filosofie gangbaar is. Zo wordt het verkrijgen van genot niet ontkoppeld van het gebruik van het verstand en ook aangevuld met het, niet minder waardevol geachte, verschaffen van genot in liefdevolle relaties.

Dit essay is de uitkomst van de lessen en lezingen die de auteur gaf op de universiteiten van Rotterdam en Groningen, in filosofiecafés en op cursussen. Een eerdere versie van de tekst werd verrijkt met reacties op de meest voorkomende vragen en bezwaren die tijdens die lessen en lezingen naar voren kwamen.

Na afloop van het filosofisch café is het essay getiteld Aphroditisch Hedonisme verkrijgbaar voor €9,95. Je bespaart verzendkosten!