Filosofisch Café

Het derde project

De Werkgroep Filosofisch Café heeft in overleg met het bestuur van de Stichting de Kanteling Aa en Hunze haar activiteiten rond de organisatie van de filosofische cafés ondergebracht als project bij de Stichting. (email:  filsofcafe@dekantelingaaenhunze.nl  )

Doel van de interactieve bijeenkomsten is het inspireren van de deelnemers om mee te denken en van gedachten te wisselen over het thema dat door een spreker wordt ingeleid. Het thema houdt steeds verband met een actueel maatschappelijk debat en prikkelt tot discussie over achterliggende maatschappelijke vragen.  In 2017 wordt drie keer proefgedraaid, om de belangstelling te peilen en te experimenteren met de formule.

In eerste instantie is geworven onder het netwerk van de leden van de werkgroep:

  • Agnes Voogt – Anna Frijns-Helmer – Frans de Jong – Geert Langius – Gerdie Kienhorst – Heribert Delicaat – Margje Hendriks-Muns.

Via filsofcafe@dekantelingaaenhunze.nl  zijn zij te bereiken.