Zondag 14 mei 2017

Filosofisch café 

Voor de tweede keer organiseren we een Filosofisch Café rond het thema vertrouwen in de politiek en nogmaals onder leiding van Frits Achterberg. Het organiserend comité heeft de feedback op de eerste bijeenkomst ter harte genomen en samen met Frits de inhoudelijke lijnen vastgesteld.

Vertrouwen II – de formatie

Nu de verkiezingen voorbij zijn gaat onze interesse uit naar hoe vertrouwen eruit ziet in het ingewikkelde proces van beleidsbepaling in de periode erna, wanneer Den Haag zich weer geheel lijkt terug te trekken onder een matglazen bol: de formatietijd.

Vóór de verkiezingen leek het vertrouwen in de politiek te paard weggesneld en achter de horizon verdwenen! Wat overbleef was het luidruchtig geluid van boosheid, zorg, protest, teleurstelling over de politiek. Na de beschaafde duiding van de verkiezingen werd het stiller. Nu, in formatietijd is het doodstil, maar ook in het proces dat na een luidruchtige campagne tot beleidsbepaling – en machtsvorming – moet leiden speelt vertrouwen een belangrijke rol.

Wat je kunt verwachten

Frits neemt na een aantal oefeningetjes de inleiding op de begrippen die aan de orde zijn, voor zijn rekening. Wat regeert of bepaalt vertrouwen? Dan splitsen we de groep in kleinere groepen die aan de hand van stellingen met elkaar van gedachten wisselen. De kernpunten daarvan kaart elke groep in het plenum aan. Met dit resultaat als extra bagage nemen we in een volgende ronde in groepen de ruimte om te onderzoeken welke oplossingen we kunnen bedenken om de tegenstellingen en wrijving (bijvoorbeeld tussen expertkennis en algemene kennis) uit de discussie te versoepelen. Kunnen we benoemen wat je precies moet doen om het verwachte positieve resultaat te behalen rond vertrouwen in een context van ongelijke expertise of ongelijke macht?

Plenair ronden we dan onder leiding van Frits de middag af. In de BIJLAGE leest u meer over de aanpak op 14 mei. Het begrip vertrouwen krijgt mede handen en voeten doordat we in het gesprek zelf aan den lijve ondervinden wat het is om vertrouwen te geven en te krijgen.

Waar, hoe laat & kosten op 14 mei

Locatie: Atelier De Kunststee, Hunzeweg 42, Nieuw-Annerveen

Kosten: €7,50 (inclusief koffie en thee), een bijdrage om de kosten te bestrijden.

Tijdstip: inloop 13:30, aanvang 14:00. Afloop 16:00 uur.

Maximaal aantal deelnemers: 40.

Meedoen? Meld je aan! Uiterlijk tot en met 11 mei

  • Opgave per mail bij hendriks-muns@ziggo.nl.
  • Maak €7,50 p.p. per persoon over op rekeningnummer NL78RABO 0161862454 t.n.v. M.J.E.P. Hendriks-Muns Nieuw Annerveen o.v.v. bijdrage Filosofisch Café mei.
  • Gaat de bijeenkomst onverhoopt niet door, krijgt u bericht en wordt het gestorte geld geretourneerd.

Volgende data om vast te noteren!

zondag 15 oktober 2017

Het thema op 15 oktober wordt ‘Persoonlijkheidskenmerken en veiligheidsattitude’. Inleider is gezagvoerder Gouke Hylkema.

zondag 11 februari 2018

Op zondag 11 februari is het thema ‘Grenzen’ dat wordt ingeleid door Jacqueline EngberMeedoen? Meld je aan. Uiterlijk tot en met 11 meis, werkzaam bij het COA.