Zondag 10 nov 2019

Spreker

Drs. Edward van der Tuuk studeerde sociale filosofie, wetenschap & samenleving en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde af op de ethische implicaties van de wettelijke erkenning van ‘intrinsieke waarde’ in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Wet op de Dierproeven in relatie tot moderne biotechnologie. Zijn interesse gaat vooral uit naar evolutietheorie, antropologie, ideeëngeschiedenis, kennissociologie en godsdienstwetenschap. Hij verzorgt onder meer cursussen voor de HOVO / Senioren-academie, de U3L, de Vrije Academie, en voorheen het Instituut voor Filosofie, de ISVW en de Volksuniversiteit. Contact: mirrormundo@yahoo.com.

Meer info over het thema

Geluk, het nastreven van geluk of het leiden van een gelukkig leven kan op verschillende waarden worden gegrondvest, afhankelijk van wat je onder geluk verstaat. Als geluk voor een mens gaat om genieten, staat hij anders in het leven dan wanneer hij in navolging van Aristoteles of Confucius, geluk beschouwt als een soort bijproduct van het leiden van een deugdzaam leven. Vanuit de oosterse en westerse filosofie en cultuur kan heel verschillend worden gekeken naar geluk. Onze spreker geeft dit najaar in De Verdieping Assen een lezingencyclus van vier avonden waarin steeds een bepaald perspectief op geluk centraal staat. We zijn heel blij dat hij voor ons filosofisch café een inleiding wil verzorgen op vier perspectieven op geluk: geluk als genot, als toewijding, als onthechting, en als zingeving. Zo krijgen we een beeld van de levensfilosofie in de oosterse en westerse traditie.

https://levensfilosofieoostwest.wordpress.com/. Op deze site is ten behoeve van de lezingencyclus veel materiaal verzameld.

Organisatie

Het Filosofisch Café Nieuw Annerveen wordt georganiseerd door een werkgroep die opereert onder de vleugels van de Stichting De Kanteling Aa en Hunze. De werkgroep bestaat uit: Agnes Voogt, Anna Frijns-Helmer, Hans van der Horst, Geert Langius, Gerdie Kienhorst, Heribert Delicaat en Margje Hendriks-Muns.